Privacy Policy

Keet & Jet Newborn Props, gevestigd aan Bultweg 45, De Bult, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Keet & Jet Newborn Props is een handelsnaam van Studio Op17.

Contactgegevens:
Studio Op17
Bultweg 45
8346 KE De Bult
+31 6 22774232

Jeanette de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Keet & Jet Newborn Props. Zij is te bereiken via info@newborn-props.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keet & Jet Newborn Props verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newborn-props.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keet & Jet Newborn Props verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Keet & Jet Newborn Props analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Keet & Jet Newborn Props verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Keet & Jet Newborn Props neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keet & Jet Newborn Props) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keet & Jet Newborn Props bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Gegevens die wij krijgen via het contactformulier worden maximaal 2 jaar bewaard
 • Gegevens die wij krijgen via het plaatsen van een bestelling worden maximaal 10 jaar bewaard
 • Inloggegevens worden zo lang als nodig is bewaard. De klant heeft altijd de mogelijkheid een verzoek in te dienen om zijn of haar gegevens te laten verwijderen. Zie hiervoor het hoofdstuk Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keet & Jet Newborn Props deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Keet & Jet Newborn Props blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Keet & Jet Newborn Props verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keet & Jet Newborn Props gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Keet & Jet Newborn Props gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van veiliginternetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keet & Jet Newborn Props en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@newborn-props.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Keet & Jet Newborn Props wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keet & Jet Newborn Props neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@newborn-props.nl.

De online betaalmogelijkheden waar je uit kunt kiezen om uw bestelling bij Keet & Jet Newborn Props te betalen zijn allemaal beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor jouw gegevens versleuteld worden verzonden en het voor derden onmogelijk is om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt dan een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat dat het om een SSL-verbinding gaat. Uiteraard slaan we je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, niet op.

Als je je betalingsgegevens invult, registreren we alleen de betaalwijze die je kiest. Uiteraard slaan we geen bankgegevens op en is elke betaalwijze beveiligd.

Tot slot

Mocht je na het lezen van dit privacy beleid nog vragen hebben over de bescherming van jouw privacy wanneer je onze website bezoekt, neem dan gerust contact op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Keet & Jet Newborn Props kan dit privacy beleid aanpassen als dit nodig is naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Als we iets wijzigen maken we dat via deze pagina bekend.